Ouderrecht en klachtenformulier

Klachten

Bent u tevreden vertel het rond, heeft u een klacht vertel het ons,” is ons uitgangspunt. Het kan natuurlijk voorkomen dat een ouder ontevreden is over een werkwijze of andere zaken. Wij hopen natuurlijk dat dit niet zal voorkomen, maar als er een klacht is, verwijzen wij de ouders naar onze interne klachtenprocedure en verzoeken wij de ouder zich tot een van de pedagogisch medewerkers te wenden en een klachtenformulier in te vullen. Als de ouder niet tevreden is met de afhandeling van de klacht en pedagogisch medewerker niet samen met de ouder tot een oplossing heeft kunnen komen zal de klacht worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Kinderopvang.

De Geschillencommissie Kinderopvang

De Geschillencommissie Kinderopvang is een onafhankelijke en deskundige commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over kinderdagcentra. Volgens de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is de klager niet verplicht de klacht eerst intern te bespreken. De klager heeft het recht haar klacht rechtstreeks aan een externe klachtencommissie voor te leggen. Ook de oudercommissie van het kinderdagverblijf is aangesloten bij deze klachtencommissie zodat ook de oudercommissie bij eventuele klachten in de hoedanigheid van oudercommissie een klacht kan indienen en voorleggen.